niedziela, 9 lutego 2014

Konkurs na plakat

Posted by Franciszek Wyrwa on 14:12 with
press_thumb1
Plakat konkursowy ma nawiązywać do projektu Comenius - Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji. Słowa klucze oddające istotę projektu to: informacja, wolność, gazeta, książka, tradycyjne źródła informacji.
Projektując plakat należy przestrzegać podstawowe zasady tworzenia plakatów, m.in.:
- prosty i czytelny przekaz,
- stosowanie zasady kontrastu: np. jasny – ciemny kolor, małe – duże czcionki,
- jeden dominujący motyw.
--------------------------------------------------------------------------------------
Pl_thumb1_thumbZSLG Rataje ogłasza szkolny konkurs w ramach projektu Comenius pt. Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji. Konkurs polega na wykonaniu plakatu jako elementu kampanii promującej czytelnictwo prasy, tradycyjnej papierowej lub w wersji cyfrowej.
Zasady konkursu:
- plakat ma zachęcać do czytania prasy i podkreślić korzyści płynące z faktu bycia dobrze poinformowanym w życiu,
- plakat ma być oryginalny i wykonany na cienkiej tekturze lub na nośniku cyfrowym,
- format DIN-A3 (30x43),
- termin dostarczenia plakatu upływa 20.03.2014,
- zwycięzca otrzyma bon z księgarni internetowej, o wartości 150 zł, który będzie mógł wykorzystać do nabycia książek lub materiałów malarskich. Zwycięzca będzie brał udział w selekcji finałowej razem z uczestnikami z szkół z innych krajów.
Plakat, który zwycięży w finale będzie okładką wspólnej, międzynarodowej gazetki szkolnej.
-----------------------------------------------------------------------------------
SpainIES Joaquín Artiles , convoca, en el marco del  royecto COMENIUS BIBLIOTECAS ESCOLARES, UN ESPACIO PARA LA INFORMACIÓN, un concurso para la elaboración de un cartel destinado a una campaña de fomento de la lectura de medios de prensa, escrita o digital, con las siguientes bases:
- El cartel animará a la lectura de prensa y destacará los beneficios del hábito de vivir informados.
- El cartel será original y podrá ser presentado en cartulina o en soporte digital.
- El formato habrá de ser DIN-A3 (30x42)
- El plazo de presentación será el 20 de marzo.
- El ganador recibirá un vale de librería para adquisición de libros o material de pintura, por valor de ……., y participará en la selección final junto con los demás centros. El cartel ganador de esa fase final será portada de la revista escolar común.
-----------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na logo

Posted by Franciszek Wyrwa on 13:44 with
logo-club-presse
Konkurs na logo ma nawiązywać do projektu Comenius - Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji. Słowa klucze oddające istotę projektu to: informacja, wolność, gazeta, książka, tradycyjne źródła informacji.
Czym jest logo?
Logo jest elementem marketingowym. Decyduje o rozpoznawalności szkoły, firmy. Logo odpowiada na pytanie kim jesteś, co robisz.
Logo = sygnet + logotyp
Logo najczęściej składa się z sygnetu (graficznego znaku) i logotypu (znaku typograficznego, czyli font). Najczęściej występują loga składające się z sygnetu i logotypu. Rzadziej wyłącznie z sygnetu (np. Toyota, Mozilla) lub logotypu (Facebook, IBM). Na ten rodzaj loga mogą pozwolić sobie firmy o już ugruntowanym wizerunku.
Logo powinno:
  • zawierać element zaskoczenia, nagłego uderzenia - powinno przyciągać uwagę gdy po raz pierwszy je oglądamy. Np nadgryzione jabłko Apple.
  • być estetyczne wykonanie - logo powinno przyciągać a nie odpychać.
  • być czytelne i wyraziste i na stronie WWW i na listowniku, czy nadruku.
  • wzbudzać pozytywne skojarzenia (decyduje o tym kształt i kolor loga),
  • oddawać ducha firmy, projektu: gdy temat projektu poważny - poważne logo, gdy humorystyczny - zabawniejsze logo.
  • być łatwe do zapamiętania, dlatego im prostsze tym lepsze. Np. jabłko Apple.
  • identyfikować markę firmy, projektu. Raz zaprojektowane nie powinno być zmieniane zbyt często.

Prace konkursowe: IMG_6794umieszczane będą w miarę napływu zgłoszeń
Uczestnicy: uczniowie ZSLG Rataje
Termin nadsyłania prac: 20.03.2014
Nagroda: 150 PLZ
------------------------------------------------------------------------------------

Pl_thumb[1]ZSLG Rataje ogłasza szkolny konkurs na logo w ramach projektu Comenius pt. Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji.
Zasady konkursu:
- logo ma być oryginalne, wykonane na cienkiej tekturze lub na nośniku cyfrowym,
- logo powinno reprezentować główne cechy projektu: promowanie dostępu do informacji i charakter międzynarodowy,
- data dostarczenia logo upływa 20.03.2014,
- zwycięzca otrzyma bon z księgarni internetowej, o wartości 150 PLZ, który będzie mógł wykorzystać do nabycia książek lub materiałów malarskich. Zwycięzca będzie brał udział w selekcji finałowej razem z uczestnikami z innych krajów. Logo, które zwycięży w finale będzie opublikowane we wspólnej międzynarodowej gazetce szkolnej.


SpainIES Joaquín Artiles , El IES Joaquín Artiles convoca, en el marco del proyecto BIBLIOTECAS ESCOLARES, UN ESPACIO PARA LA INFORMACIÓN, un concurso para la elaboración de un logotipo representativo de dicho proyecto.
- El logotipo será original y podrá ser presentado en cartulina o en soporte digital.
- Deberá ser representativo del las características principales del proyecto: fomento del acceso a la información y carácter transnacional.
- El plazo de presentación será el 20 de marzo.
- El ganador recibirá un vale de librería para adquisición de libros o material de pintura, por valor de ……..y participará en la selección final junto con los demás centros. El logotipo ganador de esa fase final será publicado en la revista escolar común.

Jako przykład – ładne logo zaprojektowane przez uczniów z Belgii (Athénée Royal Nestor Outer)

Belgia

sobota, 8 lutego 2014

Konkurs literacki

Posted by Franciszek Wyrwa on 11:30 with
EsejWprowadzenie: społeczeństwo dobrze poinformowane to społeczeństwo wolne, podejmujące lepsze i przemyślane decyzje. Umiejętność obiektywnej analizy różnych źródeł informacji to nie tylko przejaw wolności słowa ale również umiejętność refleksyjnej oceny jakości informacji.
Konkurs ma odpowiedzieć na pytanie co oznacza bycie dobrze poinformowanym w dobie szybkiej, pobieżnej i najczęściej cyfrowej informacji. W świecie nadmiaru informacji, gdzie coraz trudniej odsiać informacje, które w rzeczywistości są dezinformacją.
Pl_thumb1_thumbZSLG Rataje ogłasza szkolny konkurs literacki w ramach projektu Comenius - BIBLIOTECAS ESCOLARES, UN ESPACIO PARA LA INFORMACIÓN. Zasady konkursu:
- temat eseju: Być dobrze poinformowanym we współczesnym świecie,
- forma eseju: wersja papierowa (dostarczyć do sekretariatu szkoły) i cyfrowa (przesłać na adres zslg.rataje@gmail.com), 
- długość eseju 2 strony, czcionka Times New Roman, 12 pkt,
- termin: 30.03.2014
- najlepszy esej opublikowany zostanie na stronie Comeniusa a autor otrzyma nagrodę 150PLZ w formie bonu do zrealizowania w księgarni internetowej.
--------------------------------------------------------------------------------
SpainEl IES Joaquín Artiles convoca, en el marco del proyecto BIBLIOTECAS ESCOLARES, UN ESPACIO PARA LA INFORMACIÓN, un concurso para la elaboración de un logotipo representativo de dicho proyecto.
- El logotipo será original y podrá ser presentado en cartulina o en soporte digital.
- Deberá ser representativo del las características principales del proyecto: fomento del acceso a la información y carácter transnacional.
- El plazo de presentación será el 20 de marzo.
- El ganador recibirá un vale de librería para adquisición de libros o material de pintura, por valor de …., y participará en la selección final junto con los demás centros. El logotipo ganador de esa fase final será publicado en la revista escolar común.

piątek, 7 lutego 2014

Dobrze poinformowany?

Posted by Franciszek Wyrwa on 14:24 with
Strumień informacji nas bombarduje, ale im więcej kanałów telewizyjnych, tym mniej do oglądania. Z powodu konkurencji informacje są skrótowe, preferuje się te o charakterze ekstremalnym i sensacyjnym, a stroni od mniej przystępnych komentarzy i analiz. Przeciętny obywatel nie rozumie, o co chodzi, i nawet tygodniki opinii nastawiają się na skróty. Elita naukowa przez to nie wie, co np. szykuje się z tzw. kosztami uzyskania dla twórców. Można przyjąć, że obywatel, który odbiera serwis informacyjny w swojej komórce, jest gorzej poinformowany niż kiedyś, choć wszystko dociera do niego bardzo szybko.
Prof. Krystyna Doktorowicz, medioznawca, Uniwersytet Śląski
-------------------------------------------------------------
Trudno uznać za dobrze poinformowane społeczeństwo, w którym poważna debata publiczna jest ograniczona do kilku-kilkunastu niszowych pism i witryn internetowych, w głównym nurcie medialnym dominują tabloidy. By zrozumieć zglobalizowany świat, konieczna jest kompetencja, której przeciętny człowiek nie posiada. I tu pojawiają się mistrzowie prostych recept. Tabloid, który wszystko wyjaśni w kilku zdaniach. Usłużny polityk, który sam niewiele wie i jeszcze mniej rozumie, ale wskaże winnego. Dyskurs będzie zatem toczył się na ulicach.
Dr Jerzy Pałosz, medioznawca, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej
-------------------------------------------------------------
Raczej nie. Polacy generalnie nie szukają informacji z chęci bycia dobrze poinformowanym. Szukają jej dopiero wtedy, gdy jest ona potrzebna do codziennego funkcjonowania (podwyżki, zmiany w komunikacji miejskiej) lub gdy temat skupia uwagę opinii publicznej (tragiczne wydarzenie, poruszająca kłótnia polityczna). Przed pojawieniem się internetu w Polsce sprzedawało się mniej niż 80 egzemplarzy gazet na 1000 mieszkańców, podczas gdy np. w Niemczech ok. 400. Dowodzi to braku zainteresowania Polaków tym, co się dzieje w kraju czy na świecie. Sytuacja zmieniła się trochę dzięki telewizjom informacyjnym i portalom internetowym, ale telewizje informacyjne ogląda ok. 6-8% Polaków – czyli ci, którzy i tak są dobrze poinformowani. W przypadku portali internetowych Polacy są dobrze poinformowani… jeśli chodzi o życie celebrytów i sensacyjne, tabloidowe historie – bo te właśnie materiały są najczęściej przeglądane.
Dr Marcin Hermanowski, medioznawca, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, P-ń
-------------------------------------------------------------
W pewnych sprawach orientujemy się lepiej niż w innych, a stan naszej wiedzy uzależniony jest od wieku, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, dostępu do źródeł informacji. To one stanowią klucz do wiedzy o życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, politycznym... Mamy dostęp do informacji. Problemem bywa raczej ich nadmiar niż niedobór. Paradoksalnie być może nie jesteśmy dobrze poinformowani, dlatego że dostajemy zbyt dużą dawkę wiedzy, z której trudno jest nam wybrać najistotniejsze fakty.
Dr Beata Romiszewska, politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
-------------------------------------------------------------
Dobrze poinformowany może być tylko naród, który ma autentyczne, silne media publiczne. W przeciwnym razie wygrywa zasada firm reklamowych: płacę, to wymagam. A przecież istnieje strukturalna sprzeczność pomiędzy wolnością komunikowania a nieograniczoną wolnością rynku.
Prof. Zofia Sujkowska, politolog, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
-------------------------------------------------------------
W dobie gorących newsów i rywalizacji o nie poszczególnych stacji i portali internetowych Polacy muszą być dobrze i multimedialnie informowani. Pytanie, czy czują się dobrze poinformowani. Wydaje się, że sporej części zaczyna doskwierać informacyjny przesyt w sensie nadmiaru przekazów i zalewu update’ów. Coraz więcej młodych świadomie wyłącza telewizor, rezygnuje z laptopa lub likwiduje konta na portalach społecznościowych.
Dr Katarzyna Kozub-Kulik, polityka informacyjna, Urząd Miasta w Gliwicach

poniedziałek, 3 lutego 2014

Analiza książki

Posted by Franciszek Wyrwa on 14:07 with
kronika
Uczniowie szkoły na lekcjach języka polskiego przeanalizują książkę Gabriela Garcíi Márqueza – Kronika zapowiedzianej śmierci.