czwartek, 1 sierpnia 2013

Hanse Berufskolleg

Posted by Franciszek Wyrwa on 03:09 with
szkola1Berufskolleg Hanse Lemgo (HBK) – szkoła kształcąca w zawodach związanych z biznesem i zarządzaniem (1600 uczniów). Absolwenci szkoły podejmują pracę w wyuczonych zawodach lub podejmują naukę na studiach.
Szkoła znajduje się w Lemgo (powiat Lippe). Lemgo 41 tys. miasto. Nazwa szkoły nawiązuje do dawnej historii Miasta. W przeszłości Lemgo należało do Ligi Hanzeatyckiej (związek nadmorskich miast handlowych północnej Europy).
W latach 2009 – 2011 szkoła zrealizowała 5 projektów Comenius.
W latach 2012 – 2014 zrealizowano 3 projekty.
Szkołą posiada m.in. następujące certyfikaty: Europaschule in Nordrhein-Westfalen (certyfikat przyznawany szkołom spełniającym standardy współpracy międzykulturowej oraz wdrażającym innowacje metodologiczne) oraz LCCI (certyfikat Centrum Egzaminacyjnego Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej).