środa, 31 lipca 2013

Szkoła Virton

Posted by Franciszek Wyrwa on 10:30 with
Athenee Royal Nestor Outer
Ecole-RuetteVirton miasto w Belgii, w Regionie Walońskim i okręgu Luksemburg. Mieszkańców 11,5 tys. Miasto Virton znajduje się na dalekim południu regionu, na obszarach wiejskich. Na obszarze tym występuje 15 % bezrobocie jest dość wysokie. 
Szkołą jest szkołą publiczną, która jest dotowana jedynie przez Wspólnotę francuską. Z tego względu szkoła nie dysponuje żadnymi innymi środkami własnymi, które mogłyby być przeznaczone na stworzenie i zarządzanie biblioteką. Szkoła ma dostęp do biblioteki miejskiej. Uczniowie pochodzą z różnych rodzin (obszary wiejskie, ośrodki dla uchodźców, itp.) i nie posiadają łatwego dostępu do informacji. Sale informatyczne i komputerowe wykorzystywane są tylko w dydaktyce. 
Projekt ma ułatwić dostęp do informacji, ale także pozwolić uczniom doskonalić umiejętności krytycznego i analitycznego podejścia do informacji. Uczniowie będą mieć do dyspozycji wszystkie gazety i czasopisma szkoły oraz powieści i komiksy.
Z drugiej strony, różni nauczyciele są gotowi zarządzać tą biblioteką i kształcić uczniów w kierunku przeprowadzania badań dokumentacyjnych, które mają ogromne znaczenie w wykonywaniu ćwiczeń zadawanych przez nauczycieli w przeciągu roku szkolnego, a także ułatwią uczniom kontynuowanie w przyszłości nauki na studiach wyższych. Spośród 450 uczniów szkoły, 50 uczestniczy w zajęciach języka hiszpańskiego (wiek16 -17 lat) i bardzo entuzjastycznie podchodzą do tego projektu. Realizacja projektu będzie praktyczną weryfikacją znajomości języka hiszpańskiego.