środa, 31 lipca 2013

IES Joaquin Artiles

Posted by Franciszek Wyrwa on 00:52 with
IES1
PlMiasto Agüimes, gdzie znajduje się szkoła IES Joaquin Artiles, położone jest w południowo-wschodniej części wyspy Gran Canaria. Do niedawna, obszar ten znany był  jako trójkąt ubóstwa, ze względu na bardzo niekorzystne warunki ekonomiczne. Wpłynęło to również na sytuację społeczno-kulturową, czego skutki widoczne są do dziś.
Te okoliczności społeczno-gospodarcze są nadal istotne w Agüimes, szczególnie w odniesieniu do edukacji: niekorzystne środowisko do nauki w wielu domach, trudności ekonomiczne, niska motywacja do nauki i czytania książek. Ze względu na obecność kryzysu ekonomicznego, (bezrobocie przekracza 25%), zjawiska te nasilają się.
Szkoła prowadzi projekty, które mogą naprawić tę sytuację i otworzyć nowe możliwości osiągania wiedzy i wymiany międzyludzkiej i kulturowej. Wiele projektów ma na celu propagowanie czytania i korzystania z biblioteki szkolnej, szukając w tym nowych możliwości edukacyjnych. Projekty te mają na celu promowanie równości szans, ponieważ biblioteka staje się przestrzenią idealnie sprzyjającą do nauki, czego nie może zapewnić często trudna sytuacja w domach uczniów.